دبستان دخترانه نور نرگس (دوره دوم)
نرم افزارهای مورد نیاز
                                                                      برای دانلود نرم افزارها روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید.
Google chrome
 
 
 
 
 
 
Mozilla firefox
 
 
 
 
Winrar
 
 
 
 
 
 
 
Internet Download Manager
 
 
 
 
 
 
Microsoft Office Mini Edition
 
 
 
 
 
 
 
Quicktime
 
 
 
 
Adobe acrobat
 
 
 
 
 
 
 
KMplayer
 
 
 
 
 
 
 
GOM player