دبستان دخترانه نور نرگس (دوره دوم)

آیین نامه ثبت نام

آیین نامه ثبت نام

 

ويژه دانش آموزان مقطع ابتدایی ( دوره دوم )  سال تحصیلی 1400-1399

با سلام و ادب؛

ثبت‌نام دانش‌آموزان دبستاني  منوط به تكميل اطلاعات ثبت­ نام در سايت اينترنتي www.pri2.noorenarges.ir مي­ باشد و پس از ثبت­ نام اينترنتي، شوراي آموزشي- انضباطي ضمن بررسي وضعيت دانش­ آموز و در صورت احراز شرايط لازم، به صورت تلفنی تماس گرفته خواهد شد.

اعضاي شوراي آموزشي – انضباطي مدرسه عبارتند از: مدير مدرسه، معاونين

شرايط داوطلبان در آزمون ورودي

داوطلبان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف) داوطلبان بايد معلوليت شنوايي، گفتاري، بينايي و حركتي نداشته باشند.

ب) تابعيّت و مليّت ايراني داشته باشند.

   مدارك مورد نياز جهت ثبت‌نام اولیه :

الف) شش قطعه عكس 4×3

ب) كپي كارنامه‌‌ي سال قبل 

ج) كپي صفحه‌ي اوّل شناسنامه

د) كپي تمامي صفحات شناسنامه‌ي پدر و مادر دانش‌آموز همراه کارت ملی

تذكر: ارايه­ ي مدارك فوق و پرونده ی تحصیلی در هنگام ثبت نام ، الزامی مي­ باشد.

 ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام